Od idei po pierwszego klienta

Przedstawiam case study produktu Hercoolios. Jako Plucky Rebels pracowaliśmy nad nim od momentu opracowania idei przez założycieli i pomysłodawców do pierwszych sprzedaży. Wspólnie tworzyliśmy strategię produktową i zrealizowaliśmy rozwiązanie. Wykorzystaliśmy doswiadczenie zespołu Plucky Rebels oraz naszych współpracowników.

Klient

Nasz klient, startup z branży health-tech, dążył do stworzenia produktu wspierającego fizjoterapię dla młodych pacjentów. Celem było uruchomienie aplikacji, która nie tylko zarządzałaby sesjami terapeutycznymi, ale także wykorzystywałaby sztuczną inteligencję do monitorowania i przekazywania informacji zwrotnych. Tak powstał pomysł na Hercooliosa.

Wyzwania

 • Grupa docelowa produktu – Kto będzie użytkownikiem a kto klientem? Fizjoterapeuta, rodzic, a może jednak dziecko? Zrozumienie unikalnych potrzeb każdej grupy i skuteczne dopasowanie modelu biznesowego było kluczowe dla powodzenia projektu.
 • Identyfikacja najważniejszego problemu , który pomoże rozwiązać aplikacja – określenie z czym borykają się docelowi użytkownicy oraz w jaki sposób aplikacja będzie wspierać fizjoterapeutę i jego pacjenta podczas terapii. Określenie tego umożliwiło przygotowanie efektywnej strategii rozwoju produktu zarówno w aspektach biznesowych jak i technicznych.
 • Technologia: Tworzenie innowacyjnych, niespotykanych na rynku rozwiązań, wymaga odpowiedniego przygotowania i prowadzania projektu by wybrane rozwiązania techniczne przyniosły oczekiwane rezultaty.

Krok 1: Product Express Discovery

Czterogodzinny warsztat, podczas którego wykorzystaliśmy różne techniki by po raz pierwszy określić strategię produktu, wskazać główne punkty ryzyka oraz wyznaczyć plan na najbliższe 4 tygodnie pracy.

Podczas warsztatu skorzystaliśmy m. innymi z:

 • Person
 • User Story Mappingu
 • Roadmap
 • Goal Canvas

Po warsztacie realizowaliśmy:

 • Prototypowanie
 • Wywiady produktowe
 • Wywiady pogłębione
 • Warsztat Product Strategy
 • Continous Product Discovery

Rezultaty:

 • zmiana podejścia do grup klientów
 • strategia produktu w tym funkcjonalności, technologia, monetyzacja oraz walidacja,
 • plan pracy na najbliższe weryfikacji zidentyfikowanych ryzyk
 • plan trakcji aplikacji.

Krok 2: Organizacja prac rozwojowych

Kolejnym krokiem w naszych działaniach było zorganizowanie zespołów dostarczających rozwiązania. Architekt z naszego zespołu, wsparty Product Ownerem, wyselekcjonował spośród naszych współpracowników programistów, którzy realizowali dla naszego klienta produkt. Podczas prac deweloperskich zaczynaliśmy od 3 osobowego zespołu programistów AI/ML. Po potwierdzeniu najważniejszych założeń technicznych uzupełniliśmy zespół o kolejne 5 osób odpowiedzialne za Fronted, Backend oraz testy funkcjonalne.

Wykorzystaliśmy:

 • prototypowanie w tym eksperymenty typu Proof-of-Concept
 • filmy demonstracyjne
 • relacje ze sprawdzonymi dostawcami
 • framework Scrum do realizacji wizji i celu produktu.

Rezultaty:

 • potwierdzona technologia rozwiązania
 • zespół gotowy do realizacji zadań dla klienta

Krok 3: Projektowanie Customer Journey oraz UX

Doświadczenie użytkownika jest krytycznym elementem w aplikacjach o różnych grupach docelowych. W tym przypadku były to 3 grupy:

 • fizjoterapeuci, którzy tworzą konto przypisują ćwiczenia, oceniają postępy podopiecznych
 • rodzice, którzy wspierają dziecko w realizacji planu
 • dzieci, które chcą się dobrze bawić i zdobywać punkty

Prace rozpoczęliśmy od mapowania ścieżki użytkownika z różnych perspektyw – działań po jego stronie, kluczowych etapów procesu po zdarzenia w całym systemie. Naszym celem było przygotowanie wymaganych informacji do zaprojektowania wygodnego, efektywnego i profesjonalnego wyglądu aplikacji. Wiedzę zdobytą podczas weryfikacji ścieżki klienta wykorzystaliśmy, aby wzbogacić strategię produktu i plan jego realizacji.

Całość prac wykonywana była równolegle z rozwojem aplikacji tak, aby jak najszybciej uzyskać satysfakcjonujące rezultaty. Jednocześnie korzystaliśmy z doświadczenia, zdobywanego w kolejnych rozmowach i działaniach w ramach rozwoju produktu.

Wykorzystane techniki:

 • Ścieżka klienta czyli Customer Journey
 • Event Storming – mapowanie zdarzeń w systemie
 • Mapowanie historii użytkownika – User Story Mapping
 • BPMN
 • Wywiady pogłębione
 • UX Design przy wykorzystaniu partnera

Ten krok umożliwił kompleksowe zrozumienie ścieżki użytkownika i uwypuklił krytyczne punkty styku w aplikacji.

Rezultaty:

 • sprawdzona przez użytkowników ścieżka klienta
 • profesjonalny wygląd aplikacji
 • zaktualizowana strategia produktu i plan jego realizacji.

Krok 4: Zarządzanie tworzeniem produktu

Podczas tworzenia produktu wykorzystujemy najlepsze praktyki dostępne na rynku. W zakresie produktu jest to ciągłe odkrywanie produktu, regularne przyrosty oraz wymaganie najlepszych praktyk inżynierskich dostępnych na rynku.

Ciągłe Odkrywanie Produktu / Continuous Product Discovery

Kluczowym elementem sukcesu tworzenia Hercooliosa było wykorzystanie podejścia Ciągłego Odkrywania Produkut (Continuous Product Discovery). Dzięki niemu, regularnie zbieraliśmy i analizowaliśmy informacje zwrotne od użytkowników, co pozwalało nam na iteracyjne doskonalenie produktu.

Podczas regularnych wywiadów z użytkownikami, identyfikowaliśmy ich potrzeby, problemy oraz weryfikowaliśmy nasze plany. Zebrane informacje priorytetyzowaliśmy i przekładaliśmy na konkretne działania – badania pogłębione oraz funkcje aplikacji.

Poprzez regularne testy użytkowników, prototypowanie i szybkie wdrażanie zmian, mogliśmy elastycznie reagować na zmieniające się wymagania i wyzwania. Dzięki temu aplikacja ewoluowała dynamicznie, stale dostosowując się do rzeczywistych potrzeb użytkowników. Takie podejście pozwoliło nam na tworzenie bardziej intuicyjnych i użytecznych rozwiązań.

Rezultaty:

 • koncentracja na kluczowych potrzebach tym samym oszczędność budżetu
 • kluczowe zmiany w modelu biznesowym
 • zdefiniowanie nieznanych wcześniej potrzeb, wspierających pozyskiwanie użytkowników

Przyrostowe Wytwarzanie Oprogramowania / Incremental Software Development

W procesie tworzenia Hercooliosa, ważnym elementem strategii było zastosowanie podejścia przyrostowego wytwarzania oprogramowania. Dzięki temu mogliśmy dostarczać wartościowe funkcje i udoskonalenia stopniowo. Umożliwiało nam to bieżące weryfikowanie i dostosowywanie naszych działań na podstawie informacji zwrotnych od użytkowników.

Przyrostowe wytwarzanie oprogramowania polegało na podziale projektu na mniejsze, zarządzalne fragmenty. Każdy przyrost stanowił pełnowartościowy produkt, który mógł być wdrażany i testowany w realnych warunkach. Takie podejście pozwalało nam na:

 • Szybsze dostarczanie wartości: Każdy przyrost wnosił nową funkcjonalność, która była natychmiast dostępna dla użytkowników, co zwiększało ich zaangażowanie i satysfakcję.
 • Bieżącą weryfikację i adaptację: Regularne testy i opinie użytkowników pozwalały nam szybko identyfikować i naprawiać problemy oraz wprowadzać ulepszenia.
 • Zarządzanie ryzykiem: Dzięki mniejszym, bardziej kontrolowanym etapom wytwarzania, mogliśmy lepiej zarządzać ryzykiem i unikać kosztownych błędów.

Takie podejście gwarantowało, że Hercoolios stale ewoluował, dostosowując się do rzeczywistych potrzeb użytkowników, a jednocześnie pozwalał na efektywne zarządzanie zasobami i budżetem.

Rezultaty:

 • Szybkie dostarczanie funkcjonalności: Każdy przyrost wnosił nową wartość, co przyspieszyło proces wprowadzania produktu na rynek.
 • Wyższa jakość oprogramowania: Ciągłe testy i feedback użytkowników umożliwiały szybkie wykrywanie i naprawianie błędów.
 • Lepsze zarządzanie zasobami: Podział projektu na mniejsze etapy pozwalał na efektywniejsze wykorzystanie zasobów i lepsze planowanie budżetu.
 • Zwiększone zaangażowanie użytkowników: Regularne dostarczanie nowych funkcji i ulepszeń budowało zaufanie i satysfakcję użytkowników, wspierając długoterminowy sukces projektu.

Praktyki inżynierskie

W procesie tworzenia Hercooliosa, wymagaliśmy i wspieraliśmy najlepsze praktyki developerskie, takie jak testy jednostkowe, Domain-Driven Design (DDD), testy automatyczne oraz automatyzację infrastruktury czy CI/CD. Testy jednostkowe umożliwiały szybkie wykrywanie i naprawianie błędów w małych fragmentach kodu, podczas gdy DDD pomagało w tworzeniu oprogramowania ściśle dopasowanego do potrzeb biznesowych. Testy automatyczne i automatyzacja infrastruktury przyspieszały proces weryfikacji i wdrażania, pozwalając na efektywne zarządzanie zasobami. Dzięki temu osiągnęliśmy wysoką jakość oprogramowania, szybkie wdrażanie zmian oraz skoncentrowanie się na feedbacku od klienta. Zagwarantowaliśmy aplikację, która była nie tylko funkcjonalna, ale także intuicyjna i zgodna z oczekiwaniami użytkowników.

Rezultaty:

 • wysoka jakość produktu
 • szybkie i skuteczne wdrożenia
 • szybka informacja zwrotna od użytkowników i klientów

Krok 5: Wsparcie wejścia na rynek

Wsparcie produktowe, które w przytaczanym przypadku udzieliliśmy obejmowało także aktywne działania związane z wejściem aplikacji na rynek. W związku z tym aktywnie wspieraliśmy aplikację na social mediach, pojawiliśmy się na targach by rozmawiać z użytkownikami, tworzyliśmy treści na portalach branżowych oraz przygotowaliśmy materiały dla użytkowników w tym filmy instruktażowe.

Rezutalty:

 • kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających w Social Media
 • publikacje w portalach branżowych
 • kilkudziesięciu potencjalnych klientów na targach

Podsumowanie

Proces tworzenia aplikacji Hercoolios, od koncepcji do wprowadzenia na rynek, realizowany przez zespół Plucky Rebels był czystą przyjemnością. Klient, startup z branży health-tech, miał na celu stworzenie narzędzia wspierającego fizjoterapię dla młodych pacjentów, wykorzystującego AI do monitorowania i przekazywania informacji zwrotnych. Podejście łączące przekrój uslug Plucky Rebels zaowocował aplikacją:

 • zrobioną przed terminem,
 • w wymaganym budżecie,
 • potwierdzoną świetnymi opiniami użytkowników np. “Od kiedy mogę tego używać?”.

Połączenie różnych technik, w szczególności Product Discovery Express i Continuous Product Discovery zaowocowało solidną, przyjazną dla użytkownika aplikacją, która:

 • Zwiększyła doświadczenie użytkownika: Uproszczone interfejsy i intuicyjne przepływy użytkownika.
 • Udoskonaliła zarządzanie terapią: Skuteczne narzędzia dla fizjoterapeutów do przydzielania i monitorowania ćwiczeń.
 • Wprowadziła AI na rynek fizjoterapii: Analiza i informacje zwrotne, zwiększające zaangażowanie i postępy młodych pacjentów.

Wykorzystane kompetencje zespołu Plucky Rebels:

 • Manager Produktu
 • Specjalista ds. badań rynkowych
 • Manager Zespołu
 • Agile Coach / Scrum Master
 • Architekt AI / ML
 • Architekt oprogramowania (Python, React, React-native)
 • Deweloperzy
 • UX Designer
 • Analityk biznesowy, systemowy oraz techniczny

Podobne wpisy