Polityka Prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://pluckyrebels.com
  2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Plucky Rebels sp. z o.o., Poznań, os. Jana III Sobieskiego 21/3
  3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@pluckyrebels.com
  4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
   * Obsługa zapytań przez formularz
   * Realizacja zamówionych usług
   * Windykacja należności
   * Prezentacja oferty lub informacji
 2. JAKIEGO RODZAJU DANE SĄ ZBIERANE I W JAKIM CELU?
  Zbierane są 2 rodzaje danych:
 1. dane, na których podanie się decydujesz:
  1. gdy zakładasz Konto na OutcomeSkills.com: musisz podać imię, nazwisko, E-mail oraz nazwę lub kod organizacji. Dane te stanowią minimum niezbędne do założenia Konta. Niepodanie tych danych uniemożliwia założenie Konta na portalu OutcomeSkills.com.
  2. gdy zapisujesz się na nasz Newsletter: musisz podać i swój E-mail. Dzięki tym danym możemy nadać nasz Newsletter do Ciebie.
  3. gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Formularza Kontaktowego: musisz podać swoje Imię, Nazwisko i swój E-mail. Dzięki tym danym możemy się z Tobą skontaktować.
 2. dane zbierane przy użyciu technologii:
  1. adres IP i dane przeglądarki są automatycznie dostępne, gdy odwiedzasz naszą stronę.
  2. ciasteczka/cookies zbierane są automatycznie w celu umożliwienia prawidłowej obsługi strony.
 3. JAK PRZETWARZAMY ZBIERANE DANE?

DANE OSOBOWE

FORMULARZE

Za pośrednictwem strony mogą być przetwarzane dane osobowe osób, które wysyłają wiadomość do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego bądź Formularza Rejestracyjnego. Dane te przetwarzane są głównie w celu kontaktu z Usługodawcą bądź realizacji zamówionej usługi przez Użytkownika. Dane przetwarzane są na podstawie dobrowolnego podania danych przez Użytkownika. Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, a także prawo do bycia zapomnianym.

NEWSLETTER

W stosunku do osób zapisanych na Newsletter mogą być przetwarzane dane osobowe Użytkowników takie jak Imię czy E-mail. Dane przetwarzane są w związku z udzieloną dobrowolnie zgodą, którą Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie wypisując się bezpośrednio z Newslettera bądź poprzez odznaczenie właściwego pola w profilu Użytkownika (pod adresem: https://app.outcomeskills.com). Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, a także prawo do bycia zapomnianym.

ULEPSZENIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

W celu ulepszenia świadczonych Usług, rozwoju portalu i zwiększenia możliwości Użytkownika mogą być przetwarzane dane Użytkowników. W takim wypadku dane są zanonimizowane (co oznacza, że uniemożliwiają bezpośrednią identyfikację Użytkownika jako osoby) i przetwarzane wyłącznie w celu analizy zbiorczej. Dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy. Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, a także prawo do bycia zapomnianym czy prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE

Zastrzegamy, że powyższe dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

COOKIES

Na stronie przetwarzane mogą być automatycznie zanonimizowane informacje na Twój temat, tzw. ciasteczka/cookies (zwane dalej „cookies” i rozumiane jako niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie Użytkownika). Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.) są one przetwarzane wyłącznie jeśli wyrażasz na to zgodę za pomocą odpowiednich ustawień swojej przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki i wyłączyć obsługę plików cookies.

OBSŁUGA STRONY

W celu poprawnego wyświetlania się strony przetwarzane są następujące informacje: nazwa i wersja przeglądarki internetowej oraz adres IP. Dane te są zbierane i przetwarzane w celu umożliwienia prawidłowej obsługi strony. Dane są również wykorzystywane do badania odwiedzalności i konwersji strony.

UDOSTĘPNIENIE

Zastrzegamy, że powyższe dane nie są ujawniane ani udostępniane żadnym podmiotom trzecim za wyjątkiem właściwych organów ścigania uprawnionych do prowadzenia postępowania karnego.

 1. WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ OPERATORA
  1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
  2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
  3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
  4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
  6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 2. HOSTING
  1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: AWS
 3. TWOJE PRAWA I DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DANYCH
  1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
  3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
   * udostępnienia danych osobowych Ciebie dotyczących,
   * ich sprostowania,
   * usunięcia,
   * ograniczenia przetwarzania,
   *oraz przenoszenia danych.
  4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
  7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 4. LOGI ADMINISTRATORA
  1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 5. ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE
  1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
  2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
  3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
  4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
  5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
  6. Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych
 6. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W celu nawiązania kontaktu prosimy wypełnić Formularz Kontaktowy dostępny na  https://OutcomeSkills.com/kontakt.

 1. CZY POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES MOŻE ULEC ZMIANIE?

Polityka Prywatności i Cookies może podlegać zmianom. W przypadku dokonania przez nas istotnych zmian opublikujemy stosowną informację na stronie głównej. Polityka Prywatności i Cookies, którą czytasz, jest aktualna i obowiązuje w powyższym brzmieniu od dnia 16 maja 2024 r.